lunes, 17 de diciembre de 2012

Sals BinàriesLes sals binàries són combinacions entre un metall i un no metall.


Com es formulen?
Es formulen seguint aquesta fórmula:

 • MnNm [(M) és el metall i (m) la seua valència, (N) és el no metall i (n) la seua valència]. 


Com es nombren?
Es nombre amb:

 •      Nomenclatura tradicional: 

Primer el no metall, amb la paraula -ur i després el no metall acabat en -ic.
Si te dos valències s'utilitza -oso per a la menor i -ico per a la major.

FeCl3-------------------------------------Clorur Férric.


 • Sistemàtica o IUPAC

Primer el no metall acabat en -ur, s'afegixen dos prefixes que indiquen els àtoms del metall i del no metall.

FeCl3-------------------------------------Tricilorur de Ferro.

Co2S3------------------------------------Trisulfur de dicobalt.


 • Stock

És la més utilitzada, primer el no metall acabar en -ur, després la preposició de i per últim el metall amb la seua valència en números romans.

FeCl3-------------------------------------Clorur de Ferro (III).*I ací podeu practicar amb uns exercicis:

https://sites.google.com/site/formulacionquimicainorganica/Home/sales-binariasviernes, 7 de diciembre de 2012

Stock? I per què Stock?

Hem vist els tres tipus de nomenclatures: IUPAC, Tradicional i Stock. 

Però aquesta última, per què s'anomena així? Qui era Stock?

ALFRED STOCK

Data de naiximent: 16 de Juliol de 1876.
Data de la mort: 12 d'Agost de 1846.


Stock va ser un químic alemà, amb 23 anys es va translladar a París, i es va convertir en un investigadors de Moissan (farmacéutic, químic i professor universitari de francés, premi Nobel de Química de 1906).
Aquest treball era molt perillós. En 1909 es va anar a Breslau i va treballar a la universitat. Va estudiar els hidrurs de bor. I va descobrir que es podien formar compostos extremadament complicats,  era especialista en Química inorgànica. Un dia, amb els vapors del mercuri es va intoxicar, i amb la poca vida que li quedava va investigar aquestes intoxicacions.

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=stock-alfred


miércoles, 21 de noviembre de 2012

Videos!

Moltes persones no acaben d'entendre la nomeclatura, i es fan aquestes preguntes com:

 • Per a què serveix?
 • Jo no necessite aprendre la nomenclatura
 • És molt difícil! És impossible...
Bé, doncs amb aquest video voràs per a què serveix, i voràs que no es taan complicat d'aprendre.I ací podem observar un video, més complex. On explica de manera gràfica els disferents tipus de nomenclatura que hi existeixen:
domingo, 18 de noviembre de 2012

IUPAC

La IUPAC, es descriu com: "La Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPA servix per a avançar en els aspectes mundials de les ciències químiques i contribuir a l'aplicació de la química al servici de la humanitat."La IUPAC és una associació d'organismes nacionals que representa als químics de molts països. Hi han quiasi 1400 voluntaris.

Aquesta es va formar en 1919 pr químics. IUPAC s'ha reconegut com l'autotitat mundial en nomenclatura química, terminologia i mètodes diversos. Durant la Guerra Fria, va mantindre el diàleg técnic entre científics en tot el món.

El que volien era una cooperació internacional entre químics i facilitar la labor de la comunitat internacional. Però, anteriorment de la IUPAC, estava IACS (Associació Internacional de Societats de Química).

Ací podem ver la pàgina oficial de la IUPAC, en la que parla de les seues conferècies, projectes, etc: http://www.iupac.org/


miércoles, 14 de noviembre de 2012

Llenguatge de Química

El nombre d'oxidació d'un element representa la càrrega elèctrica que tindria un àtom d'aquest element, en el cas que, guanyara o perdera electrons per aconseguir el mateix número d'electrons, que el gas noble anterior o posterior en la Taula Periòdica.


La nomenclatura va ser un mètode sistemàtic, recomendat per la IUPAC (Unió Internacional de Química Pura i Aplicada).

Hi han 3 tipus de nomenclatures:

 • Nomenclarura sistemàtica

- Nombra les substàncies amb prefixos numèrics griegs que indiquen la atomicitat de cada element en cada mol·lècula.


http://1.bp.blogspot.com/_MQHedfDxEwQ/Ss0Db9D-7pI/AAAAAAAAAAw/tDhR7DyOJSA/s320/tabla.jpg

 • Stock o IUPAC

- Nombra els compostos, i al final del nom, s'escriu la valència atòmica amb números romans.


 • Tradicional

- S'indica la valència de l'element de nombre específic amb prefixos i sufixos:

    +Sols hi ha una valència, el nombre anirà amb el "de", o amb el sufix -ico.

    +Hi ha 2 valències, s'utilitza: -oso (valència menor) / -ico (valència major)

    +Hi ha 3 valències distintes: hipo- ... -oso (menor) / -oso (intermedia) / -ico (major)

    +Entre les valències es troba el 7: hipo- ... -oso (valències 1 i 2) / -oso (valències 3 i 4/ -ico (valències 5 i 6) / per- ... -ico (valéncia 7)


http://es.wikipedia.org/wiki/Nomenclaturamartes, 6 de noviembre de 2012

Adéu al mercuri.L'element 80 de la taula periòdica, el mercuri (Hg) està prohibint-se en molt llocs, com Francia, als Estats Units, Dinamarca... Ja que es diu que al lliberarse és altament danyós.

El mercuri és un metall de color plata, brillant i molt pesat.

http://www.hablandodeciencia.com/articulos/wp-content/uploads/mercurio-gotas.jpg
El mercuri és molt contaminant, i moltes persones froten les "pelotites" de mercuri, i això es molt contaminant, també es pot encontrar en substàncies i objectes de laboratoris, instal·lacions sanitàries, indústries farmacèutiques, etc. I es pot trobar en: 

 • Sondes. 
 • Bateries.
 • Làmpares.
 • Termómetres.
 • Etc.


Aquest moviment de retirar el mercuri, va començar als hospitals de San Felipe i el Tórax, amb el Centre d'Estudis i Control de Contaminants (Cescco).

http://www.latribuna.hn/2012/10/07/jubilaran-al-mercurio-por-atacar-al-sistema-nervioso-central/


 • Causes que s'han donat amb el mercuri

Per exemple en l'época dels 70, a Japó, a causa de que una industria química va llançar al aigua grans quantitas de mercuri, moltes persones van morir, i altres van quedar lisiades. I va sorgir “El Síndrome de Minamata”, que es una afecció neurològica que ataca al sistema nerviós central. Presenten símptomes com: tremolor, depressió, pèrdua de memòria, canvis de personalitat i esgotament muscular, inclús ceguera.

Els investigadors finalment, estan buscant un altre element que puga substituïr al mercuri. Doncs hi ha persones que creuen haver trobat un altre element per a substituïr a aquest metall, el mercuri.
La taula periòdica dels elements

Aquest any, a física i química en la primera avaluació hem donat la taula periòdica.

La taula periòdica és: la representació de com s'organitzen els elements químics amb les seues propietats i característiques.


En aquesta imatge podem observar els elements químics que es classifiquen en:

 • Períodes (d'esquerra a detra), hi han 7 perídodes.
 • Grups (de dalt a baix), hi han 18 grups. I aquestos es classifiquen en:  
          Grup 1: Alcalins
          Grup 2: Alcalinoterris
          Grup 3 a 12: Elements de transcisió
          Grup 13: Terris
          Grup 14: Carbonoides
          Grup 15: Nitrogenoides
          Grup 16: Calcògens
          Grup 17: Halògens
          Grup 18: Gassos nobles (no es combienen amb altres elements