lunes, 17 de diciembre de 2012

Sals BinàriesLes sals binàries són combinacions entre un metall i un no metall.


Com es formulen?
Es formulen seguint aquesta fórmula:

  • MnNm [(M) és el metall i (m) la seua valència, (N) és el no metall i (n) la seua valència]. 


Com es nombren?
Es nombre amb:

  •      Nomenclatura tradicional: 

Primer el no metall, amb la paraula -ur i després el no metall acabat en -ic.
Si te dos valències s'utilitza -oso per a la menor i -ico per a la major.

FeCl3-------------------------------------Clorur Férric.


  • Sistemàtica o IUPAC

Primer el no metall acabat en -ur, s'afegixen dos prefixes que indiquen els àtoms del metall i del no metall.

FeCl3-------------------------------------Tricilorur de Ferro.

Co2S3------------------------------------Trisulfur de dicobalt.


  • Stock

És la més utilitzada, primer el no metall acabar en -ur, després la preposició de i per últim el metall amb la seua valència en números romans.

FeCl3-------------------------------------Clorur de Ferro (III).*I ací podeu practicar amb uns exercicis:

https://sites.google.com/site/formulacionquimicainorganica/Home/sales-binarias2 comentarios: