miércoles, 17 de abril de 2013

Física Quàntica

Bé, com la pàgina del Gloster, no m'ha deixat fer una entrada vaig a fer-la escrita.
Nem a parlar de la Física Quàntica

La física quàntica és una rama de la física que estudia el comportament de la matèria, quan les dimensions d'aquesta són tan xicotetes (1.000 àtoms aprox.). 
Va sorgir al llarg de la primera mitat del segle XX, ja que hi havien molts problemes que no podien ser resolts per mitjà de la física clàssica. Va sorgir quan no podien explicar els fenòmens de la llei de gravitació universal y la teoría electromagnètica clàssica.


Actualment esta física la poden trobar als nivells atòmic, subatòmic i nuclear, on resulta totalment imprescindible. Però també és molt important en altres àmbits, com l'electrònica (en el disseny de transistors...) en la física de nous materials com els semiconductors i superconductors, en la física d'altes energies, en el disseny d'instrumentació mèdica com per exemple els làsers.
La pròxima entrada parlarà de Stephen Hawking!!!

domingo, 14 de abril de 2013

Tipus de física.


La física es sol dividir en:

La física clàssica, es dividix en cinc grans grups, que corresponen a: 

  1. Acústica: estudia els fenòmens relacionats amb el so. 
  2. Electromagnetisme: tracta els fenòmens relatius a les càrregues elèctriques fixes o en moviment. 
  3. La mecànica: estudia el moviment i les causes que ho produïxen. Dins d'aquest, el podem dividir en: cinemàtica, estàtica i dinàmica. 
  4. La òptica: s'ocupa dels fenòmens relacionats amb la llum. 
  5. La termodinàmica: estudia els fenòmens relacionats amb la temperatura dels cossos i les relacions entre calor i treball."
La física moderna, es dividix en les teories elaborades desde finals del segle XIX, és a dir:
  1. Teories relatives als fenòmens nuclears.
  2. Teoria de la física de l'estat sòlid.
  3. Teories quàntiques. 
  4. Teories de la relativitat.