martes, 6 de noviembre de 2012

La taula periòdica dels elements

Aquest any, a física i química en la primera avaluació hem donat la taula periòdica.

La taula periòdica és: la representació de com s'organitzen els elements químics amb les seues propietats i característiques.


En aquesta imatge podem observar els elements químics que es classifiquen en:

  • Períodes (d'esquerra a detra), hi han 7 perídodes.
  • Grups (de dalt a baix), hi han 18 grups. I aquestos es classifiquen en:  
          Grup 1: Alcalins
          Grup 2: Alcalinoterris
          Grup 3 a 12: Elements de transcisió
          Grup 13: Terris
          Grup 14: Carbonoides
          Grup 15: Nitrogenoides
          Grup 16: Calcògens
          Grup 17: Halògens
          Grup 18: Gassos nobles (no es combienen amb altres elements
          
          
          
          
          

No hay comentarios:

Publicar un comentario