miércoles, 13 de febrero de 2013

Quimoteràpia

La quimioteràpia és l'ús de medicaments per a destruir les cèl·lules canceroses.

Es diferència d'altres tractaments per al càncer, circula per tot l'organisme mentres mata les cèl·lules canceroses. La quimioteràpia destruïx les cèl·lules que es reproduïxen, però no pot diferenciar entre les cèl·lules normals i les canceroses.

La quimioteràpia pot reduir la grandària d'un tumor més gran. Però el principal objectiu de la quimioteràpia és tractar amb èxit el càncer i evitar que reaparega. 

Els medicaments poden engolir-se, injectar-se en una vena, aplicar-se sobre la pell, mètode d'administració de la quimioteràpia depén del tipus de càncer.

Hi han diversos tipus de teràpies:

  • Teràpia hormonal: tracta el creixement del càncer de mama, de pròstata i d'úter. Utilitza el Tamoxifeno antiestrogénico (Nolvadex) entre altres.
  • Teràpia dirigida: reconeixen específicament les característiques úniques de les cèl·lules canceroses. Utilitza el Imatinib (Gleevec) entre altres.
  • Immunoteràpia: imita al sistema immunològic per a combatre el càncer. Utilitza la Interleucina-2entre altres.
  • Agents antiangiogénicos: eviten que vasos sanguinis aporten nutrients a les cèl·lules canceroses. El Bevacizumab (Avastin) entre altres.

jueves, 7 de febrero de 2013

Bomba atòmica


La bomba atòmica és un dispositiu explosiu, que la seua funció es provocar una reacció nuclear i provoca un núvol en forma de fong.
Es basa en la fisió del seu nucli pesat en elements més lleugers. Per a que funcione a d'utilitzar l'urani-235 o el plutoni-238L'Urani 235
S'utilitza per als reactors de les centrals d'energia termoelèctrica. Per exemple:
En el contador de Geiger: les barres d'urani s'introdueixen en el reactor i comença el procés de fisió (desprén energia en forma de calor). Aquest calenta aigua, i es converteix en vapor, que fa girar una turbines i estes giren un generador. Produint electricitat.
El Plutoni 238
una font de calor en els generador termoelèctric de radioisòtops, que són utilitzats per a proporcionar energia a algunes naus espaciales. Aquest es va obtindre bombardejant urani amb deuteri en el ciclotró de 150 cm de diàmetre.


Video d'unes bombes atòmiques

lunes, 4 de febrero de 2013

Els astronautes es llaven mans?

Els astronautes a l'espai es llaven les mans d'una forma molt diferent a nosaltres, ja que a l'espai no hi ha gravetat. Segons explica la CSA, els astronautes estan en caiguda lliure, quan orbiten al voltant de la Terra, i floten dis la nau perque van a lamateixa velocitat que la nau.

Ells, per a netejar-se les mans, utilitzen una sol·lució de sabó amb aigua (H2O). Quan la sol·lució ix, tendix a elevar-se, per la falta de gravetat, l'astronauta l'agafa i la frota amb les seues mans. Finalment les seca amb una tovalla. Però mai a de deixar que les seues mans es sequen de manera natural. Us mostre aquest video de Chris Hadfield, que mostra tota l'explicació anterior de la neteja de les mans.