miércoles, 14 de noviembre de 2012

Llenguatge de Química

El nombre d'oxidació d'un element representa la càrrega elèctrica que tindria un àtom d'aquest element, en el cas que, guanyara o perdera electrons per aconseguir el mateix número d'electrons, que el gas noble anterior o posterior en la Taula Periòdica.


La nomenclatura va ser un mètode sistemàtic, recomendat per la IUPAC (Unió Internacional de Química Pura i Aplicada).

Hi han 3 tipus de nomenclatures:

  • Nomenclarura sistemàtica

- Nombra les substàncies amb prefixos numèrics griegs que indiquen la atomicitat de cada element en cada mol·lècula.


http://1.bp.blogspot.com/_MQHedfDxEwQ/Ss0Db9D-7pI/AAAAAAAAAAw/tDhR7DyOJSA/s320/tabla.jpg

  • Stock o IUPAC

- Nombra els compostos, i al final del nom, s'escriu la valència atòmica amb números romans.


  • Tradicional

- S'indica la valència de l'element de nombre específic amb prefixos i sufixos:

    +Sols hi ha una valència, el nombre anirà amb el "de", o amb el sufix -ico.

    +Hi ha 2 valències, s'utilitza: -oso (valència menor) / -ico (valència major)

    +Hi ha 3 valències distintes: hipo- ... -oso (menor) / -oso (intermedia) / -ico (major)

    +Entre les valències es troba el 7: hipo- ... -oso (valències 1 i 2) / -oso (valències 3 i 4/ -ico (valències 5 i 6) / per- ... -ico (valéncia 7)


http://es.wikipedia.org/wiki/NomenclaturaNo hay comentarios:

Publicar un comentario