lunes, 17 de diciembre de 2012

Sals BinàriesLes sals binàries són combinacions entre un metall i un no metall.


Com es formulen?
Es formulen seguint aquesta fórmula:

  • MnNm [(M) és el metall i (m) la seua valència, (N) és el no metall i (n) la seua valència]. 


Com es nombren?
Es nombre amb:

  •      Nomenclatura tradicional: 

Primer el no metall, amb la paraula -ur i després el no metall acabat en -ic.
Si te dos valències s'utilitza -oso per a la menor i -ico per a la major.

FeCl3-------------------------------------Clorur Férric.


  • Sistemàtica o IUPAC

Primer el no metall acabat en -ur, s'afegixen dos prefixes que indiquen els àtoms del metall i del no metall.

FeCl3-------------------------------------Tricilorur de Ferro.

Co2S3------------------------------------Trisulfur de dicobalt.


  • Stock

És la més utilitzada, primer el no metall acabar en -ur, després la preposició de i per últim el metall amb la seua valència en números romans.

FeCl3-------------------------------------Clorur de Ferro (III).*I ací podeu practicar amb uns exercicis:

https://sites.google.com/site/formulacionquimicainorganica/Home/sales-binariasviernes, 7 de diciembre de 2012

Stock? I per què Stock?

Hem vist els tres tipus de nomenclatures: IUPAC, Tradicional i Stock. 

Però aquesta última, per què s'anomena així? Qui era Stock?

ALFRED STOCK

Data de naiximent: 16 de Juliol de 1876.
Data de la mort: 12 d'Agost de 1846.


Stock va ser un químic alemà, amb 23 anys es va translladar a París, i es va convertir en un investigadors de Moissan (farmacéutic, químic i professor universitari de francés, premi Nobel de Química de 1906).
Aquest treball era molt perillós. En 1909 es va anar a Breslau i va treballar a la universitat. Va estudiar els hidrurs de bor. I va descobrir que es podien formar compostos extremadament complicats,  era especialista en Química inorgànica. Un dia, amb els vapors del mercuri es va intoxicar, i amb la poca vida que li quedava va investigar aquestes intoxicacions.

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=stock-alfred