miércoles, 17 de abril de 2013

Física Quàntica

Bé, com la pàgina del Gloster, no m'ha deixat fer una entrada vaig a fer-la escrita.
Nem a parlar de la Física Quàntica

La física quàntica és una rama de la física que estudia el comportament de la matèria, quan les dimensions d'aquesta són tan xicotetes (1.000 àtoms aprox.). 
Va sorgir al llarg de la primera mitat del segle XX, ja que hi havien molts problemes que no podien ser resolts per mitjà de la física clàssica. Va sorgir quan no podien explicar els fenòmens de la llei de gravitació universal y la teoría electromagnètica clàssica.


Actualment esta física la poden trobar als nivells atòmic, subatòmic i nuclear, on resulta totalment imprescindible. Però també és molt important en altres àmbits, com l'electrònica (en el disseny de transistors...) en la física de nous materials com els semiconductors i superconductors, en la física d'altes energies, en el disseny d'instrumentació mèdica com per exemple els làsers.
La pròxima entrada parlarà de Stephen Hawking!!!

domingo, 14 de abril de 2013

Tipus de física.


La física es sol dividir en:

La física clàssica, es dividix en cinc grans grups, que corresponen a: 

 1. Acústica: estudia els fenòmens relacionats amb el so. 
 2. Electromagnetisme: tracta els fenòmens relatius a les càrregues elèctriques fixes o en moviment. 
 3. La mecànica: estudia el moviment i les causes que ho produïxen. Dins d'aquest, el podem dividir en: cinemàtica, estàtica i dinàmica. 
 4. La òptica: s'ocupa dels fenòmens relacionats amb la llum. 
 5. La termodinàmica: estudia els fenòmens relacionats amb la temperatura dels cossos i les relacions entre calor i treball."
La física moderna, es dividix en les teories elaborades desde finals del segle XIX, és a dir:
 1. Teories relatives als fenòmens nuclears.
 2. Teoria de la física de l'estat sòlid.
 3. Teories quàntiques. 
 4. Teories de la relativitat.

miércoles, 13 de marzo de 2013

Pel·lícules sobre científics?

Els científics han sigut molt importants per a la història. Saben moltes cosas d'ells gràcies als llibres, als documents... però també hi han altres formes d'aprendre sobre ells. Com és el cine.
El cine, ha realitzar pel·lícules que tracten temàtica sobre le ciència, i parlem sobre alguns científics molt importants, per a que també puguen ser recordats per mitjà de pel·lícules, com:

La vida de Galileo
Està basada en un teatre sobre aquest. Retrata la vida i obre de Galileo Galilei es centra en la seua obre i les seues idees, i la repercució que van tindre aquestes per a la iglesia catòlica.

Copenhague
Mostra la reunió entre Werner Hesenberg y Niels Bohr en Copenhague en l'any 1941. En aquesta mostra quan  Heisenberg era un jove, que es reunia amb el seu mentor Bohr. Aquesta, va ser molt important ja que en plena guerra mundial,  Heisenberg estudia l'energia nuclear en Alemania.


Einstein y Eddington
Tracta sobre els primers anys de carrera de Einstein. I quan Eddington va coneixer la teoria de la Relativitat. és la història de dos hòmens en plena Guerra Mundial.

Creación

Descriu la vida de Charles Darwin. És biogràfica però tambe un poc ficcionada. Observem l'esforç d'aquest per a escriure "El Orien de las Espercies"

Una Mente Brillante

Es basa en la vida de John Forbes, matemàtic guanyador del Premi Nobel en Economia per la seua Teoria de Juegos. La pel·lícula mostra l'enfermetat mental del matemàtic i el que finalment va conseguir.
Aquesta, és molt coneguda i està interpretada per Russell Crowejueves, 7 de marzo de 2013

Física

Ara, acomençen amb la física, i per això nem a parlar un poc d'aquesta.

La física és una ciència molt antigua que estudia les propietats i el comportament de l'energia, materia, espai...
Aquesta no és sols teòrica, sino que també és experimental amb conclusions verídiques amb experiments. A lo llarg de la història molts filosofs han estudiat aquesta, per exemple Aristòteles.
Aquest va escriure aproximadament 200 tratats amb referència a la lògica i la biologia. moltes de les seues teories, ara per a nosaltres són de sentit comú.
La física estudia també la química, electrònica i biologia.

La història 
La física va acomençar en la antigüetat amb les civilizacions, perquè buscaven explicacions als fenòmens que les rodetjaven. Per exemple:
 1. Copérnico es conegut com "El padre de la física" per la copia de  "De Revolutionibus Orbium Coelestium".
 2. Galileo Galilei amb els seus plans inclinats i l'ús del telescopi. 
 3. Isaac Newton amb " Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" va formular els tres principis del moviment i la llei de gravitació universal. Aquest perdura fins a l'actualitat. 
 4. Més tard al segle XX, va ser el primer model de l'àtom per Rutherford. 
 5. En 1905 Einstein va realitzar la teoria de la relativitat especial amb les lleis de Newton
Hi han moltes més persones que han ajudat a la aplicació, realització i desarrollament de la física, aquestos han sigut alguns dels més importants en la antiguetat.


Newtons cradle animation smooth

lunes, 4 de marzo de 2013

Una bateria flexible?

Els investigadors de la Universitat de UCLA estan investigant amb grafeno, fer una bateria flexible que es carregue en segons y siga amb el grossor d'un àtom.
[El grafeno està format per carbó pur amb àtoms similars al grafit, és molt lleuger].

 • Aquestos es descarregarien molt més ràpid però per exemple un iPhone es podria carregar en 5 segons. 
 • Aquests carregadors es carregarien al ordinador, el que fa que siga ràpid i barat.

El professor Daily Mail, professor de materials aplicats a la ciència i enginyeria d'UCLA, ha dit: "La integració d'unitats d'espai d'emmagatzemament amb circuits electrònics és un repte i normalment limita la miniaturització del sistema al completo".

Ací tenim un video d'una bateria flexible amb forma de cable:


miércoles, 13 de febrero de 2013

Quimoteràpia

La quimioteràpia és l'ús de medicaments per a destruir les cèl·lules canceroses.

Es diferència d'altres tractaments per al càncer, circula per tot l'organisme mentres mata les cèl·lules canceroses. La quimioteràpia destruïx les cèl·lules que es reproduïxen, però no pot diferenciar entre les cèl·lules normals i les canceroses.

La quimioteràpia pot reduir la grandària d'un tumor més gran. Però el principal objectiu de la quimioteràpia és tractar amb èxit el càncer i evitar que reaparega. 

Els medicaments poden engolir-se, injectar-se en una vena, aplicar-se sobre la pell, mètode d'administració de la quimioteràpia depén del tipus de càncer.

Hi han diversos tipus de teràpies:

 • Teràpia hormonal: tracta el creixement del càncer de mama, de pròstata i d'úter. Utilitza el Tamoxifeno antiestrogénico (Nolvadex) entre altres.
 • Teràpia dirigida: reconeixen específicament les característiques úniques de les cèl·lules canceroses. Utilitza el Imatinib (Gleevec) entre altres.
 • Immunoteràpia: imita al sistema immunològic per a combatre el càncer. Utilitza la Interleucina-2entre altres.
 • Agents antiangiogénicos: eviten que vasos sanguinis aporten nutrients a les cèl·lules canceroses. El Bevacizumab (Avastin) entre altres.

jueves, 7 de febrero de 2013

Bomba atòmica


La bomba atòmica és un dispositiu explosiu, que la seua funció es provocar una reacció nuclear i provoca un núvol en forma de fong.
Es basa en la fisió del seu nucli pesat en elements més lleugers. Per a que funcione a d'utilitzar l'urani-235 o el plutoni-238L'Urani 235
S'utilitza per als reactors de les centrals d'energia termoelèctrica. Per exemple:
En el contador de Geiger: les barres d'urani s'introdueixen en el reactor i comença el procés de fisió (desprén energia en forma de calor). Aquest calenta aigua, i es converteix en vapor, que fa girar una turbines i estes giren un generador. Produint electricitat.
El Plutoni 238
una font de calor en els generador termoelèctric de radioisòtops, que són utilitzats per a proporcionar energia a algunes naus espaciales. Aquest es va obtindre bombardejant urani amb deuteri en el ciclotró de 150 cm de diàmetre.


Video d'unes bombes atòmiques

lunes, 4 de febrero de 2013

Els astronautes es llaven mans?

Els astronautes a l'espai es llaven les mans d'una forma molt diferent a nosaltres, ja que a l'espai no hi ha gravetat. Segons explica la CSA, els astronautes estan en caiguda lliure, quan orbiten al voltant de la Terra, i floten dis la nau perque van a lamateixa velocitat que la nau.

Ells, per a netejar-se les mans, utilitzen una sol·lució de sabó amb aigua (H2O). Quan la sol·lució ix, tendix a elevar-se, per la falta de gravetat, l'astronauta l'agafa i la frota amb les seues mans. Finalment les seca amb una tovalla. Però mai a de deixar que les seues mans es sequen de manera natural. Us mostre aquest video de Chris Hadfield, que mostra tota l'explicació anterior de la neteja de les mans.


martes, 29 de enero de 2013

Aprendre la Química


Una reacció química és el procés amb el cual la substància desapareix i forma una altra substància nova.Una reacció química consistix en el canvi d'una o mes substàncies en una altra. Els reacctius són les substàncies de l'inici de la reacció i els productes són les substàncies que resulten de la transformació. En una equació química els reactius, (fórmules o símbols), estàn a l'esquerra d'una fletxa; i a l'altre costat de la fletxa, s'escriuen els productes. En una equació es pot indicar els estats físics de les substàncies (sòlid, (s) per a líquid (l), gasós (g) i solucions aquoses (aq).

L'equació química és la representació de l'anterior.
Per a escriure una reacció ajustada, el que hem de fer és:
  1) Assenyalar els reacctius i els productes
  2) S'escriu la equació
  3) S'ajusta l'equació, per a que coinsidisquen tots els àtoms.


martes, 15 de enero de 2013

3 persones molt especials...

Ací, vaig a possar una llesta amb el nom de 3 científics que han sigut molt important en la història.
El primer que cal destacar és:


ALBERT EINSTEIN
Va nàixer el 14 de març de 1879
Va ser un físic alemany. Va rebre el Premi Nobel per l'efecte fotoelèctric. Va elaborar la teoria de la Relativitat. Va demostrar que la matèria està constituïda per àtoms, i va aportar també a la física quàntica.
Finalment va morir als Estats Units, el 18 d'abril  de 1955


En segon lloc, destaquem a:

ISAAC NEWTON
Va nàixer el 25 de desembre de 1642

Va demostrar la Llei de Gravitació Universal en 1685. Va estableixer les 3 lleis relatives al moviment. Ell, va fer diverses teories, com: l'origen de les estrel·les, la llum està composta per parícules i no ondes...i va inventar el tel·lescopi reflector.
Va morir 31 de març de 1727


Finalment, en tercer lloc està:

LEONARDO DE VINCI

Va nàixer en 1452 a Itàlia.
Da Vinci, va ser polifacètic, ja que era: Arquitecte, pintor, inventor, escultor, músic, entre altres moltes coses.
Va elaborar importants obres d'art com: La Gioconda.
Les aportancions de Da Vinci, van ser diferents a les dels altres. Ja que el que hem descobert han sigut anotacions d'ell, en las que ell anticipa molts descubriments moderns. Vs estudiar la circulació sanguínea, el funcionament de l'ull, entre altres moltes coses. I el més important, va inventar la bicicleta, el helicópter i inclés el primer automòvil
Va morir a França en 1519jueves, 10 de enero de 2013

Anilina


L'ANILINA


L'anilina o fenilamina és un compost orgànic líquid. Té una olor característica i es un poc groc. És soluble a l'aigua.

Aquesta és tòxica si s'ingereix, inhala o te contacte amb la pell. Aquesta danya una proteïna que transporta oxigen, però la gravetat depèn de la quantitat d'anilina a què es va exposar i de la duració de l'exposició.  Aquesta intoxicació fa que la pell es torne blava (cianosi), o pot causar mareigs, convulsions, coma, inclús la mort. S'està investigant si possiblement també és cancerígena.


Però l'anilina s'utilitza per a fabricar productes com: pintures, colorants, antioxidants, etc. 


Aleshores, moltes persones la utilitzen per a donar-li color a les seues camisetes...
Ja que amb l'anilina poden aconseguir un estampat hippie, i una mescla de colors que amb altres productes no queda aixina.
Això si, si voleu una camiseta com aquesta, i voleu fer-la amb aquest producte, useu sempre guants!
lunes, 7 de enero de 2013

UV


Un dels llocs on els futurs químics poden estudiar és la Universitat de València. En aquesta es troba la Facultat de Química creada el 19 de semptembre de 1977.
Aqueste es dividix en altres 4 facultats:

 • Facultat de Ciències Químiques
 • Facultat de Ciències Físiques
 • Facultat de Ciències Matemàtiques
 • Facultat de Ciències Biològiques
Des del segle XIII s’impartien a la ciutat de València estudis superiors,  30 d’octubre de 1499  els jurats de la ciutat de València redactaren les Constitucions de la primera Universitat de València,(firmada pel papa valencià Alexandre VI i per Ferra II el Catòlic).
Fa mes de cinc-cents anys que la Universitat ha anant creixent, fins crear un espai de creació, difcusió, investigació de la cultura i la ciència.
Abans es dedicava als estudis de medicina, humanitats, teologia i lleis, però actualment ha experimentat un accelerat procés de creixement. I s'ha convertit en una moderna universitat global.La Universitat de València s'ha convertit en un dels cinc primers centres científics espanyols.

miércoles, 2 de enero de 2013

Qui era Proust?

1754-1826

Joseph-Louis Proust era un farmacèutic i químic francés, que va naixer a França, però va desarrollar la seua carrera a Espanya. Va ser un dels fundadors de l'anàlisi químic.

Louis Proust es va introduir en les tècniques aeroestàtiques, gràcies al seu amic Jacques Charles. Entre 1794 i 1804, també va realitzar nombrosos experiments, estudiant la composició de carbonats de coure, òxids d'estany i sulfurs de ferro. I va descobrir que la proporció en massa de cada un dels components es mantenia constant en el compost final, i no adquiria valor intermedi. Gràcies a açò, dos compostos es podrien diferenciar entre si en funció de les proporcions d'elements bàsics. I va nombrar la "Llei de las proporcions definides" o "Llei de Proust". Però aquesta llei no va ser aceptada fins a 1811.
Proust, també va descobrir la glucosa.

http://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Proust#Proust_y_la_ley_de_las_proporciones_definidas
http://www.100ciaquimica.net/biograf/cientif/P/proust.htm