domingo, 14 de abril de 2013

Tipus de física.


La física es sol dividir en:

La física clàssica, es dividix en cinc grans grups, que corresponen a: 

  1. Acústica: estudia els fenòmens relacionats amb el so. 
  2. Electromagnetisme: tracta els fenòmens relatius a les càrregues elèctriques fixes o en moviment. 
  3. La mecànica: estudia el moviment i les causes que ho produïxen. Dins d'aquest, el podem dividir en: cinemàtica, estàtica i dinàmica. 
  4. La òptica: s'ocupa dels fenòmens relacionats amb la llum. 
  5. La termodinàmica: estudia els fenòmens relacionats amb la temperatura dels cossos i les relacions entre calor i treball."
La física moderna, es dividix en les teories elaborades desde finals del segle XIX, és a dir:
  1. Teories relatives als fenòmens nuclears.
  2. Teoria de la física de l'estat sòlid.
  3. Teories quàntiques. 
  4. Teories de la relativitat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario