jueves, 7 de marzo de 2013

Física

Ara, acomençen amb la física, i per això nem a parlar un poc d'aquesta.

La física és una ciència molt antigua que estudia les propietats i el comportament de l'energia, materia, espai...
Aquesta no és sols teòrica, sino que també és experimental amb conclusions verídiques amb experiments. A lo llarg de la història molts filosofs han estudiat aquesta, per exemple Aristòteles.
Aquest va escriure aproximadament 200 tratats amb referència a la lògica i la biologia. moltes de les seues teories, ara per a nosaltres són de sentit comú.
La física estudia també la química, electrònica i biologia.

La història 
La física va acomençar en la antigüetat amb les civilizacions, perquè buscaven explicacions als fenòmens que les rodetjaven. Per exemple:
  1. Copérnico es conegut com "El padre de la física" per la copia de  "De Revolutionibus Orbium Coelestium".
  2. Galileo Galilei amb els seus plans inclinats i l'ús del telescopi. 
  3. Isaac Newton amb " Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" va formular els tres principis del moviment i la llei de gravitació universal. Aquest perdura fins a l'actualitat. 
  4. Més tard al segle XX, va ser el primer model de l'àtom per Rutherford. 
  5. En 1905 Einstein va realitzar la teoria de la relativitat especial amb les lleis de Newton
Hi han moltes més persones que han ajudat a la aplicació, realització i desarrollament de la física, aquestos han sigut alguns dels més importants en la antiguetat.


Newtons cradle animation smooth

No hay comentarios:

Publicar un comentario