lunes, 7 de enero de 2013

UV


Un dels llocs on els futurs químics poden estudiar és la Universitat de València. En aquesta es troba la Facultat de Química creada el 19 de semptembre de 1977.
Aqueste es dividix en altres 4 facultats:

  • Facultat de Ciències Químiques
  • Facultat de Ciències Físiques
  • Facultat de Ciències Matemàtiques
  • Facultat de Ciències Biològiques
Des del segle XIII s’impartien a la ciutat de València estudis superiors,  30 d’octubre de 1499  els jurats de la ciutat de València redactaren les Constitucions de la primera Universitat de València,(firmada pel papa valencià Alexandre VI i per Ferra II el Catòlic).
Fa mes de cinc-cents anys que la Universitat ha anant creixent, fins crear un espai de creació, difcusió, investigació de la cultura i la ciència.
Abans es dedicava als estudis de medicina, humanitats, teologia i lleis, però actualment ha experimentat un accelerat procés de creixement. I s'ha convertit en una moderna universitat global.La Universitat de València s'ha convertit en un dels cinc primers centres científics espanyols.

No hay comentarios:

Publicar un comentario