miércoles, 13 de febrero de 2013

Quimoteràpia

La quimioteràpia és l'ús de medicaments per a destruir les cèl·lules canceroses.

Es diferència d'altres tractaments per al càncer, circula per tot l'organisme mentres mata les cèl·lules canceroses. La quimioteràpia destruïx les cèl·lules que es reproduïxen, però no pot diferenciar entre les cèl·lules normals i les canceroses.

La quimioteràpia pot reduir la grandària d'un tumor més gran. Però el principal objectiu de la quimioteràpia és tractar amb èxit el càncer i evitar que reaparega. 

Els medicaments poden engolir-se, injectar-se en una vena, aplicar-se sobre la pell, mètode d'administració de la quimioteràpia depén del tipus de càncer.

Hi han diversos tipus de teràpies:

  • Teràpia hormonal: tracta el creixement del càncer de mama, de pròstata i d'úter. Utilitza el Tamoxifeno antiestrogénico (Nolvadex) entre altres.
  • Teràpia dirigida: reconeixen específicament les característiques úniques de les cèl·lules canceroses. Utilitza el Imatinib (Gleevec) entre altres.
  • Immunoteràpia: imita al sistema immunològic per a combatre el càncer. Utilitza la Interleucina-2entre altres.
  • Agents antiangiogénicos: eviten que vasos sanguinis aporten nutrients a les cèl·lules canceroses. El Bevacizumab (Avastin) entre altres.

No hay comentarios:

Publicar un comentario